FDI Update ile, güncel mevzuat, uluslararası tahkim davaları ve icra kararları hakkında bilgi veriyoruz. Ayrıca, yabancı pazarları hedefleyen yatırımcılara rehberlik etmek amacıyla Türkiye, Orta Doğu, Afrika ve BDT'den haber ve içerik paylaşıyoruz.
New Feed-in Tariff Rates for Renewable Energy Generation Facilities Have Been Announced

Yenilenebilir Enerjili Elektrik Üretim Tesisleri İçin Yeni Destek Fiyatları Belirlendi

Haziran 2021 sonrası işletmeye alınan yenilenebilir enerjiye dayalı elektrik üretim tesisleri için sabit fiyat garantilerini ve sürelerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

New Feed-in Tariff Rates for Renewable Energy Generation Facilities Have Been Announced

Yenilenebilir Enerjili Elektrik Üretim Tesisleri İçin Yeni Destek Fiyatları Belirlendi

Haziran 2021 sonrası işletmeye alınan yenilenebilir enerjiye dayalı elektrik üretim tesisleri için sabit fiyat garantilerini ve sürelerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Law No. 7257 Amending the Energy Market Legislation Has Been Published

Enerji Piyasası Mevzuatında Değişiklikler Yapan 7257 Sayılı Kanun Yayımlandı

7257 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”), 2 Aralık 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Law No. 7257 Amending the Energy Market Legislation Has Been Published

Enerji Piyasası Mevzuatında Değişiklikler Yapan 7257 Sayılı Kanun Yayımlandı

7257 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”), 2 Aralık 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

New ICC Arbitration Rules enter into force on 1 January 2021

Yeni ICC Tahkim Kuralları 1 Ocak 2021’de yürürlüğe giriyor

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), güncellenmiş ve geliştirilmiş tahkim kurallarının taslağını Kasım 2020’de yayınladı.

New ICC Arbitration Rules enter into force on 1 January 2021

Yeni ICC Tahkim Kuralları 1 Ocak 2021’de yürürlüğe giriyor

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), güncellenmiş ve geliştirilmiş tahkim kurallarının taslağını Kasım 2020’de yayınladı.

RERAs in the Turkish Renewable Energy Industry: An Introduction to Regulatory Requirements

Türkiye Yenilenebilir Enerji Sektöründe YEKA’lar: Mevzuata İlişkin Kısa Bir Giriş

Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımlarını arttırmak ve yerel üretim ve teknoloji kullanımını teşvik etmek amacıyla 2016 yılından itibaren YEKA adı verilen yeni bir enerji yatırımı modeli uygulamaya geçirildi.

RERAs in the Turkish Renewable Energy Industry: An Introduction to Regulatory Requirements

Türkiye Yenilenebilir Enerji Sektöründe YEKA’lar: Mevzuata İlişkin Kısa Bir Giriş

Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımlarını arttırmak ve yerel üretim ve teknoloji kullanımını teşvik etmek amacıyla 2016 yılından itibaren YEKA adı verilen yeni bir enerji yatırımı modeli uygulamaya geçirildi.

The ICC has published its “Guidance Note on Possible Measures Aimed at Mitigating the Effects of the COVID-19

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), Nisan 2020’de “COVID-19 Küresel Salgınının Etkilerini Azaltmak Amacıyla Alınabilecek Önlemler Hakkında Kılavuz Notunu” Yayınladı

COVID-19 salgını hem sosyal hem de ekonomik olarak kapsamlı etkiler yarattı. Salgının yayılmasına karşı alınan halk sağlığı önlemleri ve güvenlik kaygıları dünya genelinde hukuki süreçlerin de aksamasına yol açtı.

The ICC has published its “Guidance Note on Possible Measures Aimed at Mitigating the Effects of the COVID-19

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), Nisan 2020’de “COVID-19 Küresel Salgınının Etkilerini Azaltmak Amacıyla Alınabilecek Önlemler Hakkında Kılavuz Notunu” yayınladı

COVID-19 salgını hem sosyal hem de ekonomik olarak kapsamlı etkiler yarattı. Salgının yayılmasına karşı alınan halk sağlığı önlemleri ve güvenlik kaygıları dünya genelinde hukuki süreçlerin de aksamasına yol açtı.

Feed-in Tariff Schemes in the Renewables Industry (II): Legitimate Expectations and Damages Considerations in the Spanish cases

Yenilenebilir Enerji Sektöründe Tarife Garantisi Programları (II): İspanya Davalarında Haklı Beklentiler ve Tazminat Hesaplamaları

Serinin bu ikinci makalesinde, tahkim heyetlerinin zararların hesaplanması üzerine çıkarımlarını inceliyoruz.

Feed-in Tariff Schemes in the Renewables Industry (II): Legitimate Expectations and Damages Considerations in the Spanish cases

Yenilenebilir Enerji Sektöründe Tarife Garantisi Programları (II): İspanya Davalarında Haklı Beklentiler ve Tazminat Hesaplamaları

Serinin bu ikinci makalesinde, tahkim heyetlerinin zararların hesaplanması üzerine çıkarımlarını inceliyoruz.

Feed-in Tariff Schemes in the Renewables Industry (I): Investment Arbitration Cases Concluded in 2019

Yenilenebilir Enerji Sektöründe Tarife Garantisi Programları (I): 2019’da Sonuçlanan Yatırım Tahkimi Davaları

Tarife Garantisi (feed-in tariff - “FIT”), son yirmi yıl süresinde Avrupa’da tartışmalı bir devlet politikası halini almış; İspanya, İtalya ve Çek Cumhuriyeti’ne karşı önemli sayıda yatırım tahkimi davaları açılmasına sebep olmuştur.

Feed-in Tariff Schemes in the Renewables Industry (I): Investment Arbitration Cases Concluded in 2019

Yenilenebilir Enerji Sektöründe Tarife Garantisi Programları (I): 2019’da Sonuçlanan Yatırım Tahkimi Davaları

Tarife Garantisi (feed-in tariff - “FIT”), son yirmi yıl süresinde Avrupa’da tartışmalı bir devlet politikası halini almış; İspanya, İtalya ve Çek Cumhuriyeti’ne karşı önemli sayıda yatırım tahkimi davaları açılmasına sebep olmuştur.

Latest Modifications in the Electricity Market Licensing Regulation

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Yapılan Son Değişiklikler

“Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 9 Temmuz 2019 tarihli ve 30826 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Latest Modifications in the Electricity Market Licensing Regulation

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Yapılan Son Değişiklikler

“Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 9 Temmuz 2019 tarihli ve 30826 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Reforming Investor-State Dispute Settlement: Reflections on the UNCITRAL Working Group III and Beyond

Yatırımcı-Devlet Arası İhtilaf Çözümlerinde Reform: UNCITRAL Çalışma Grubu III ve Ötesine Dair Düşünceler

Uluslararası yatırım hukuku (IIL - International Investment Law) bir yol ayrımında. Şimdiye kadar varlığı neredeyse hiç bilinmeyen, müphem bir hukuk dalı olan uluslararası yatırım hukuku 1990’lar ve sonrasında yabancı yatırımcıların ev sahibi devletler aleyhine açmış oldukları yatırımcı – devlet ihtilafları ile su yüzüne çıkmıştır.

Reforming Investor-State Dispute Settlement: Reflections on the UNCITRAL Working Group III and Beyond

Yatırımcı-Devlet Arası İhtilaf Çözümlerinde Reform: UNCITRAL Çalışma Grubu III ve Ötesine Dair Düşünceler

Uluslararası yatırım hukuku (IIL - International Investment Law) bir yol ayrımında. Şimdiye kadar varlığı neredeyse hiç bilinmeyen, müphem bir hukuk dalı olan uluslararası yatırım hukuku 1990’lar ve sonrasında yabancı yatırımcıların ev sahibi devletler aleyhine açmış oldukları yatırımcı – devlet ihtilafları ile su yüzüne çıkmıştır.