RERAs in the Turkish Renewable Energy Industry: An Introduction to Regulatory Requirements

Türkiye Yenilenebilir Enerji Sektöründe YEKA’lar: Mevzuata İlişkin Kısa Bir Giriş

Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımlarını arttırmak ve yerel üretim ve teknoloji kullanımını teşvik etmek amacıyla 2016 yılından itibaren YEKA adı verilen yeni bir enerji yatırımı modeli uygulamaya geçirildi. Yürürlükte olan diğer destek ve teşvik mekanizmaları da dikkate alındığında, bahsi geçen YEKA modeli yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor. 3 Temmuz 2020 tarihinde Türkiye’de YEKA modeli altında yapılacak bir dizi güneş enerjisi santrali projesi düzenleneceği duyuruldu. Yatırımcılar, bu projeler kapsamında, bağlantı kapasiteleri 10 mWe ve 20 mWe arasında değişen güneş enerjisi santralleri inşa edip işletebilecekler. Biz de bu makale ile Mini YEKA yarışmalarının nasıl yapılacağı ve yatırımcıların neler beklemesi gerektiği konularını ele almaktayız.

Metnin tamamına erişmek için aşağıdaki linke tıklayınız