The ICC has published its “Guidance Note on Possible Measures Aimed at Mitigating the Effects of the COVID-19

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), Nisan 2020’de “COVID-19 Küresel Salgınının Etkilerini Azaltmak Amacıyla Alınabilecek Önlemler Hakkında Kılavuz Notunu” yayınladı

COVID-19 salgını hem sosyal hem de ekonomik olarak kapsamlı etkiler yarattı. Salgının yayılmasına karşı alınan halk sağlığı önlemleri ve güvenlik kaygıları dünya genelinde hukuki süreçlerin de aksamasına yol açtı. Salgının tahkim yargılaması süreçleri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla, MTO Milletlerarası Tahkim Divanı 9 Nisan 2020’de taraflar, vekiller ve hakem heyetleri için tavsiye niteliğinde birçok önlem içeren “COVID-19 Küresel Salgınının Etkilerinin Azaltmak Amacıyla Alınabilecek Önlemler Hakkında Kılavuz Notunu” yayınladı (“Kılavuz Notu”). 

Kılavuz Not'ta önerilen önlemler, başta 22(1). madde olmak üzere, MTOTahkim Kurallarının hakem heyeti ve tarafları tahkim sürecini hızlı ve uygun maliyetli olacak şekilde yürütmekle yükümlü kılan ilkelerine vurgu yapmaktadır. Bu bağlamda, temel olarak şu iki başlık altında çeşitli önlemler önerilmiştir: COVID-19 kaynaklı gecikmeleri azaltabilecek usuli uygulamalar ve sanal duruşmaların organize edilmesi.

Metnin tamamına erişmek için aşağıdaki linke tıklayınız